Ko nozīmē izglītība glabsim.lv platformā?

Kvalitatīvas, mūsdienu medicīnas tendencēm atbilstošas un uz zinātnē balstītas informācijas veidotas apmācības neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā.

Programmu autoru/lektoru kolektīvs

Mācības platformā glabsim.lv vada sertificētas, apmācīttiesīgas ārstniecības personas ar praktisko pieredzi atbilstošā jomā.

Kāpēc izvēlēties mācības glabsim.lv organizētajos kursos?

Piedaloties glabsim.lv organizētajos kursos, ārstniecības personas iegūs vispusīgas, uz mūsdienu medicīnas tendencēm, kā arī uz aktuālāko informāciju balstītas zināšanas par palīdzības iespējām pacientiem akūtā situācijā.

Kam paredzēti glabsim.lv organizētie kursi?

Kursus drīkst apmeklēt ikviena Latvijā reģistrēta ārstniecības persona (ārsts, ārsta palīgs, medicīnas māsa, māsas palīgs), kā arī studenti. Visi glabsim.lv kursi ir saskaņoti profesionālajās organizācijās un par kursu apmeklējumu tiek piešķirti tālākizglītības punkti.

Kā notiek glabsim.lv organizētie kursi?

Glabsim.lv kursi tiek organizēti gan tiešsaistē, gan klātienē, gan videoformātā. Organizējam grupu mācības ārstniecības iestādēm individuāli pēc īpaši izstrādāta un pielāgota plāna.

Aprīkojums

Kursu organizēšanā izmantojam modernākos gan pieaugušo, gan arī bērnu BLS un ALS manekenus, aprīkotus ar sensoriem, kas kursu dalībniekam dod iespēju reālā laikā redzēt un vērtēt savas darbības, kā arī pēc uzdevuma pabeigšanas iepazīties ar atgriezenisko saiti par paveikto. Klīnisko simulāciju vadīšanā izmantojam modernākās klīnisko simulāciju iekārtas, kas ļauj attēlot uzdevumu reālā laikā un reālā vietā.

Vērtības

Mūsu komandas galvenā vērtība ir cilvēks. Cilvēks kā kolēģis, cilvēks kā mūsu klients un cilvēks, kura dzīvība tiek izglābta. 

Misija

Mūsu komandas misija ir sniegt zināšanas par cilvēka dzīvības glābšanu, lai ikviens sabiedrības loceklis justos droši un prastu rīkoties, ja kāda līdzcilvēka dzīvība ir apdraudēta.

Devīze

Prast palīdzēt- tā nav izvēle, tas ir pienākums!