Kas mēs esam?

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "glabsim.lv" ir ārsta Roberta Fūrmaņa dibināts uzņēmums, kura mērķis ir nodrošināt apmācības cilvēku dzīvības glābšanā. Ideja par uzņēmuma attīstību aizsākās 2013.gada nogalē. 2014.gadā tika radīta ideja par kustību glabsim.lv, kurā tika apvienoti neatliekamās medicīnas entuziasti un cilvēki, kuriem bija padziļināta interese par cilvēka dzīvības glābšanu.

Vērtības

Mūsu komandas galvenā vērtība ir cilvēks. Cilvēks kā kolēģis, cilvēks kā mūsu klients un cilvēks, kurš tiek izglābts. 

Misija

Mūsu komandas misija ir sniegt zināšanas, lai ikviens sabiedrības loceklis justos droši un prastu rīkoties, ja kāda līdzcilvēka dzīvība ir apdraudēta.

0
 .