Pirmā palīdzība.

Materiāls tapis saskaņā ar Eiropas Atdzīvināšanas padomes 2015.gada vadlīnijām un Latvijas republikas teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem t.sk. pirmās palīdzības vadlīnijām. 

Informatīvā materiāla mērķis:

  • sniegt mājas lapas apmeklētājiem zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā
  • motivēt sabiedrību sniegt pirmo palīdzību

Informatīvais materiālis ir tikai rekomendācijas un nedrīkst tikt izmantos saukšanai nedz pie administratīvās, nedz arī kriminālatbildības.

0
 .