Pirmā palīdzība

Materiāls tapis saskaņā ar Eiropas Atdzīvināšanas padomes 2015. gada vadlīnijām un Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. pirmās palīdzības vadlīnijām. 

Informatīvā materiāla mērķis:

  • sniegt mājaslapas apmeklētājiem zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā,
  • motivēt sabiedrību sniegt pirmo palīdzību.

Informatīvais materiāls ir tikai rekomendācijas, un nedrīkst tikt izmantots saukšanai nedz pie administratīvās, nedz arī kriminālatbildības.